data-mobile="true"
Menu główne

Program eTwinning

To łączenie i współpraca bliźniaczych przedszkoli i szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych oraz promowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Program eTwinning promuje szkolną współpracę w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), oferując wsparcie i narzędzia, dzięki którym szkoły mogą w prosty sposób tworzyć partnerstwa w różnych dziedzinach tematycznych.


Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning w Polsce działa na zlecenie Komisji Europejskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Jest ono odpowiedzialne za koordynowanie, rozwój, promocję i monitorowanie działań programu.

Kto może wziąć udział w programie eTwinning?

    nauczyciele wszystkich przedmiotów, dyrektorzy szkół, bibliotekarze oraz inni pracownicy szkół,
    przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (zakres wiekowy: 3-19 lat),
    szkoły z obszaru Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Turcji.

Jakie korzyści daje program jego uczestnikom?

Uczniom:

    zwiększenie kompetencji językowych,
    podniesienie umiejętności związanych z wykorzystaniem nowych technologii,
    pogłębienie znajomości realiów krajów europejskich,
    zdobycie umiejętności planowania, decydowania i odpowiedzialnego wykonywania zadań.


Nauczycielom:

    zwiększenie swoich umiejętności stosowania ICT,
    poznanie systemów edukacyjnych innych państw,
    wymiana doświadczeń i materiałów pedagogicznych z innymi nauczycielami.


Szkołom:

    wzbogacenie oferty edukacyjnej,
    wzbogacenie stosowanych metod nauczania,
    promocja szkoły.


Jak wziąć udział w programie eTwinning?

Aby zarejestrować się w programie eTwinning, wystarczy wejść na europejski portal www.etwinning.net i wypełnić formularz dotyczący nauczyciela, szkoły i preferencji co do partnerstwa. Na podstawie danych z formularza system utworzy listę szkół o podobnym profilu i preferencjach co do współpracy. Lista ta będzie dostępna na pulpicie, na który można się zalogować za pomocą nazwy użytkownika i hasła utworzonego podczas rejestracji. Z pulpitu można zarejestrować partnerstwo z wybraną szkołą z dowolnego kraju europejskiego.

Źródło: www.etwinning.pl, www.etwinning.net.pl