data-mobile="true"
Menu główne

Czym jest projekt eTwinning?

Co najmniej dwie szkoły z przynajmniej dwóch różnych krajów europejskich tworzą wspólny projekt i wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) do jego realizacji. Ponieważ szkoły komunikują się i współpracują za pomocą internetu, w ramach eTwinningu nie przyznaje się żadnych grantów, nie ma też żadnych wymagań natury administracyjnej, a spotkania twarzą w twarz nie są konieczne.

Co mogę robić w projekcie eTwinning?

Możesz pracować nad każdym tematem, który odpowiada tobie i twojemu partnerowi. W projekcie powinny znaleźć się właściwe proporcje wykorzystania technologii ICT oraz zadań do przeprowadzenia w klasie i byłoby także dobrze, gdyby projekt zawierał treści programów nauczania szkół partnerskich uczestniczących w projekcie.

Kto może wziąć udział?

Projekt eTwinning może być przeprowadzany przez dwóch lub więcej nauczycieli, zespoły nauczycieli, lub zespoły przedmiotowe, bibliotekarzy, dyrektorów szkół oraz uczniów ze szkół w całej Europie. Współpraca może przebiegać w ramach jednego przedmiotu lub wielu przedmiotów za pomocą technologii informacyjnych.
W akcji mogą brać udział wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (uczniowie w przedziale wiekowym 3-19lat).

Co dzieje się, kiedy rejestruję projekt eTwinning?

Otrzymujesz “TwinSpace”, osobistą platformę współpracy. Platforma TwinSpace jest dostępna dla ciebie i twojego partnera jako administratorów. Możesz następnie zaprosić swoich uczniów, żeby mieli do niej dostęp jako członkowie. Możesz także otrzymać oficjalną Odznakę eTwinning, która także jest osiągalna z poziomu Pulpitu.

Jak znajdę partnerów do swojego projektu?

Aby szukać partnerów, skorzystaj z “TwinFindera” dostępnego na twoim Pulpicie. Możesz podać kilka różnych kryteriów, aby zawęzić wyniki wyszukiwania. Kontaktuj się ze szkołami korzystając z funkcji “Czatu” oraz “Forum szukania partnerów” aby wysyłać i odpowiadać na wiadomości.

TIP: Kontaktując się z potencjalnymi partnerami, pamiętaj, żeby używać powszechnie używanego języka (np. angielskiego, francuskiego lub niemieckiego) lub wielu języków.

Ilu partnerów może uczestniczyć w tym samym projekcie?

Nie ma limitu co do liczby partnerów, pamiętaj jednak, aby nie angażować do współpracy zbyt wielu partnerów, ponieważ łatwo jest wtedy stracić kontrolę nad wykonywanymi zadaniami.

Jakich języków mogę używać w swoim projekcie?
Sam możesz wybrać; wybieracie ty i twój partner projektu. Informacje na temat eTwinningu i dostępnych tam narzędzi podane są w 21 językach (NB: może się to przydać twoim uczniom poruszającym się po platformie TwinSpace).