data-mobile="true"
Menu główne

kl.2 Our world 4. 28th May 2020

hello children

Our world 4

 

 1. Warm up* Poćwicz tongue twister z ostatniej lekcji, zad. 9 s. 55

Audio 3.10

 

2. Story. Otwórz podręcznik na stronie 56. Włącz audio 3.12

Posłuchaj i odpowiedz na pytnie czy Mickey i Minnie są zadowoleni z przejażdżki.

 

Zaznacz wszystkie pytania i odpowiedzi do obrazków, by przejść dalej.*

 
Włącz nagranie kolejny raz i zatrzymuj je po każdej wypowiedzi, aby powtórzyć. Przeczytaj na głos całą historyjkę.
 

3. Napisz w okienkach nazwy obrazków*

 

4. Karty pracy Zapamiętaj str. 7

Zad. 1 Znajdź w wężu literowym środki transportu i przyporządkuj je do danych obszarów. Pozostałe litery utworzą hasło.

Zad. 2 Wstaw z tabelki wyrazy w lukach, aby zdania pasowały do obrazka.
 

Homework

Zeszyt ćwiczeń zad. 9 i 10 s. 54

Goodbye!

*Zadania również dostępne na Learningapps w katalogu kl. 2.