data-mobile="true"
Menu główne

kl.2 Our world 5. 29th May 2020

hello children

Our world 5

 

Warm up Memo game.* Połącz pojazdy z nazwami

 
Look. It’s a map?

mapka

To jest mapa Zjednoczonego Królestwa, czyli the United Kingdom (the UK)
 
Open your book at page 57
Na mapie w podręczniku wskaż (point) następujące elementy:
  • Point to the mountains. 2. Point to the town. 3. Point to the river. 4. Point to the bus.
Włącz nagranie 3.14. Zatrzymuj je i wykonuj polecenia, udzielaj odpowiedzi na zadawane pytania.
Audio 3.14

 
Zad A* Połącz audio z właściwym obrazkiem.

 
Zeszyt ćwiczeń
Zad. 11 s. 55*

Zad. 12 s. 55*

 
Homework

Karty pracy Powtórz/Zapamiętaj Review Units 1-7 zad. 1 i 2 s. 15

Goodbye!

*Zadania również dostępne w katalogu kl.2 na Learningapps.org.