data-mobile="true"
Menu główne

kl.6 Story The Red Book 7. 28th May 2020

good morning

Topic: Story The Red Book. U.7

 

1. Warm up Hit only in irregular verbs III form.

 
2. Practise Present Perfect at Oxford University Press:
 
3. Page 91 ex. 5 Połącz buźki z emocjami.
 
4. The Red book.
  • Open your Book, page 95. It’s story time: The next part of The Red Book.
P.1 Is Ben scared? What is he doing? P.2 What’s the matter with him? Is he scared of snakes? P.3 How does Ben feel in picture 3? What’s Sophy using to pull Ben out? P.4 What’s Ben doing?
  • Listen to the story Audio 3.8 LINK
  • Potrenuj czytanie, zatrzymuj audio i powtarzaj fragmenty. Potem czytaj tekst kilka razy, aż twoje czytanie stanie się płynne.
  • Wyszukaj w tekście zdania w Present Perfect (5sentences), przeczytaj je na głos.
 
5. Homework
  • Nauczyć się czytać.
  • Wykonaj do zeszytu ex 7(Ułóż zdania a-f w odpowiedniej kolejności) and 9 (Ułóż zdania pytające pisemnie oraz udziel ustnie odpowiedzi) p.95

Goodbye!