data-mobile="true"
Menu główne

kl. 6 Self-evaluation. 25th June 2020

good morning 

Topic: Self-evaluation.

 

Warm up. Sing a song. Summer by Alan Walker

 Practice Book. Self-evaluation, page 48

Sprawdź na ile opanowałeś wiadomości z ostatniego działu.

W zadaniu 1 i 2 podpisz obrazki z pamięci, dopiero później sprawdź czy się nie pomyliłeś. Podlicz punkty.

Czy pamiętasz dobrze strukturę czasu Present Perfect? Jaki jest operator, w jakiej formie są czasowniki? Wykonaj– zad. 3, a następnie zajrzyj do struktury czasu (LEKCJA  z 21.05.20r) i sprawdź czasowniki nieregularne LINK

Zad. 4 Pamiętaj czas Past Continuous oznacza dłuższą, niedokonaną czynność, Past Simple jest krótką akcją, która przerywa lub dzieje się na tle tej dłuższej.

Zad. 5, gdy uzupełnisz, zajrzyj do podręcznika na str. 93 i sprawdź w dialogu kolejność wypowiedzi.

Jeśli uzyskałeś: 26-30 pkt. – bardzo dobrze; 20-25 pkt. – dobrze; poniżej 20 pkt. – powtórz materiał z rozdziału 8.

Play Millionaire Game – Holidays.


Happy summer holidays!