data-mobile="true"
Menu główne

kl.7 Present Perfect. Affirmative and Negative Structure. 28th May 2020

good morning

Topic: Present Perfect – affirmative and negative structure.

 

Warm up Potrenuj czytanie: Przeczytaj głośno i wyraźnie tekst z poprzedniej lekcji Scream Machines. Przypomnij znaczenie niebieskich słówek z tekstu.

 
Ex. 1 p. 95 Wybierz prawidłowe wyrażenie a lub b, sprawdź w tekście.
 
Present Perfect
Present Perfect jest czasem nieokreślonym, nie używamy tu określników takich jak do Past Simple (yesterday, 2 days ago, last month itd.) Mówimy o sytuacji, która się zdarzyła i to fakt zdarzenia jest istotny, a nie kiedy to było.
Tego czasu użyjemy, gdy zdarzenie miało miejsce np. przed chwilą lub jej efekty widać w teraźniejszości. Present Perfect ma więc związek z teraźniejszością (present).
 

 
Present Perfect Structure - zdania twierdzące
Podmiot operator = have (lub has dla 3 os. l.p.) czasownik regularny + ed lub nieregularny III forma i dalsza część zdania

 

Zapamiętaj strukturę zdań przeczących czasu Present Perfect
Do operatora have/has dodaje się not.
Podmiot have/ has+ not czasownik regularny + ed lub cz. nieregularny III forma i dalsza część zdania
 
Podmiot haven’t/ hasn’t czasownik regularny + ed lub cz. nieregularny III forma
 
Ex. 3 p. 95 Podziel czasowniki na regularne i nieregularne. Podaj ich przeszłe formy II i III.
WAŻNE: Naucz się czasowników nieregularnych na pamięć
info:aby powiększyć kliknij na tabelę
 

28.05.Podstawoweczas

28.05.podst.czas.nier.2

 

Ex. 5 p. 95 Napisz w zadaniu czasowniki w formie Present Perfect.

 
Ex. 6 p. 95 Czy słyszysz różnicę w zdaniach Past Simple i Present Perfect? Zwróć uwagę na skróconą formę operatora. Powtórz zdania za audio. Przeczytaj na głos wszystkie zdania (Ćwicz wymowę)

Audio 2.42 LINK

 
Ex. 7 p. 95 Ułóż zdania twierdzące i przeczące w Present Perfect, korzystając z podanych wyrażeń z tabelki, połącz je z wyrażeniami 1-8
 
Homework
Workbook Ex. 4, 5 p. 32

Goodbye!