data-mobile="true"
Menu główne

Zdrowa żywność projekt / Healthy food project

 

Zdrowa żywność / Healthy food

Odżywianie się jest bardzo ważną częścią ludzkiego życia, szczególnie dzieci. Niestety, dzieci często wybierają niezdrowe jedzenie. Jak zmienić ich sposób myślenia? Stwórzmy im zadania na temat warzyw (lub innej żywności), aby uświadomić im, że jedzenie bogate w wartości odżywcze jest lepsze dla zdrowia.

A diet is a very important part of human life, especially children. Unfortunately, children often choose unhealthy food. How to change their minds? Let them create some activities on vegetables (or other food) to make them aware that nourishing food is better for health.

Postęp działań: 3 miesiące
Przedmioty: języki obce - język angielski
Wiek ucznia: 7 - 14
Proponowane narzędzia: Czat , Dziennik projektu, e-mail , Inne programy (Powerpoint, zdjęcia i obrazy) , MP3, Publikowanie stron www, TwinSpace.
Cele: uczenie się z entuzjazmem, emocjami i zabawą; inspirowanie nowych kolegów do twórczego myślenia; wymiana informacji kulturowych; promocja zdrowego jedzenia.
learning with enthusiasm, emotions and fun making; new friends inspiration for creative thinking; exchanges of some cultural information promotion of healthy food.

Oczekiwane rezultaty: plakaty, zdjęcia, prezentacja PowerPoint, użycie TIK posters, photos, PowerPoint presantation, using ICT.

Projekt realizowany jest ze hiszpańską szkołą Colegio Santa María w Madrycie.

Link do strony hiszpańskiej: www.colegiosantamariamarianistas.com

Realizowane zadania:

1.Uczniowie klas II i III szkoły podstawowej w Radzikowie wykonali dla swoich rówieśników ze szkoły hiszpańskiej następujące zadanie: Narysowali wyobrażoną przez siebie halloweenową dynię, opisując ją. Opisy dzieci są w przypadkowej kolejności.
W ćwiczeniu zadaniem uczniowów jest dopasowanie opisów do właściwych ilustracji.

 2.Literowanie wyrazów z zakresu: Zdrowa żywność.

 

 

 

Plakaty:

Przed świętami, uczniowie z kl. I-II, wykonali w programie Paint plakaty choinek, udekorowanych zdrową żywnością. Oto niektóre z nich.

choinki

Piramida żywienia:

Uczniowie z gimnazjum, wykonali plakat - piramidę zdrowego żywienia na lekcji techniki, prowadzonej przez panią Beatę Chojecką.

piramida