data-mobile="true"
Menu główne

 

 

zdalne 000   ang slownik
   

angielski00   cwiczenia0000
   

okazje i wydarzenia   zdalne nauczanie01  

Współpraca nauczyciela z rodzicami

WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELA Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI DZIECKA W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM

WZAJEMNE ZAUFANIE

Nauczyciele, którzy podejmują pracę z małymi dziećmi, wiedzą jak bardzo sukcesy ich podopiecznych uzależnione są od nastawienia i zaangażowania rodziców/opiekunów. Fundamentalną rolę w procesie nauczania odgrywa zaufanie, jakim obdarzają siebie nawzajem rodzice/opiekunowie dziecka oraz jego nauczyciele.

TYPOWA SYTUACJA

Rodzice i opiekunowie, przyprowadzając dzieci do szkoły, z niecierpliwością czekają na wymierne i szybkie efekty nauczania. Kiedy dzieci z uśmiechem wychodzą z klasy, zasypywane są pytaniami: Czego się dzisiaj nauczyliście?, Co robiliście dzisiaj na lekcji angielskiego? Bardzo często rodzice/opiekunowie nie otrzymując zadowalającej odpowiedzi, z rozczarowaniem mówią sobie: Aha znowu się bawiliście… . W pustej klasie pozostaje natomiast nauczyciel, który myśli, że to wielka szkoda, że rodzice/opiekunowie nie są zaznajomieni ze specyfiką nauczania dzieci języka obcego i oczekują od dzieci sprawozdania z tego, co było przerobione na lekcji, a przecież lekcja jest po to, aby uczyć języka, a nie umiejętności mówienia o nim.

OCZEKIWANIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Fakt, że nowoczesne nauczanie języka angielskiego odbiega w swoich celach i formie od tradycyjnego nauczania słówek i struktur gramatycznych, a efektywność nie jest już mierzona ilością przerabianego materiału, nie ułatwia nauczycielom pracy. Niestety bardzo często nauczyciele zmagają się z nierealnymi oczekiwaniami rodziców/opiekunów, które wynikają z ich osobistych doświadczeń oraz pojmowania nauki jako poważnego obowiązku, a nie subtelnej reakcji na potrzeby dziecka, w tym również potrzeby zabawy.

MOTYWOWANIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Dodatkowo trudną do pokonania barierę między rodzicami/opiekunami a nauczycielami stwarza pewna doza tajemniczości otaczająca lekcje języka angielskiego. Wynika ona z charakteru języka obcego oraz braku w podręczniku, na początkowym etapie nauki słowa pisanego. Warto zwrócić uwagę na to, że w trakcie długiego okresu nauki języka angielskiego nie tylko dzieci potrzebują dodatkowej motywacji, także ich rodzice/opiekunowie nie mogą stracić sensowności swoich starań.

WSPÓŁPRACA

Przybliżając rodzicom/opiekunom zasady nowoczesnego nauczania języka angielskiego, dajemy im możliwość pomagania dziecku. Pomoc ta polega głównie na odrobieniu pracy domowej, dotyczy utrwalania przerobionego materiału, angażuje ich też w motywowanie do dalszej pracy. Należy jednak pamiętać, że nikt nie zastąpi profesjonalizmu nauczyciela doskonale znającego język angielski, metodykę nauczania oraz techniki pracy na lekcji.

źrodło: strona internetowa wydawnictwa: www.pearson.pl