data-mobile="true"
Menu główne

Egzamin ósmoklasisty - zbiór wszystkich

baner 0001

 

osmoklasisty.06.2020

A. Arkusz egzaminacyjny

B. Transkrypcje nagrań

C. Rozwiązania zadań

info: Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJAP_100)

 

osmoklasisty19kwiecien

A. Arkusz egzaminacyjny

B. Nagranie mp3: zadania

C. Transkrypcja

D. Zasady oceniania

 

8klgrudzien

A. Arkusz egzaminacyjny

B. Nagranie mp3: zadania

C. Zasady oceniania

D. Transkrypcja

 

8kllistopad

A. Arkusz egzaminacyjny

B. Nagranie mp3: zadania

C. Odpowiedzi

D. Informator

 

8klmarzec

A. Arkusz egzaminacyjny

B. Nagranie mp3: zadania

C. Odpowiedzi

 

 8kl2018

A. Arkusz egzaminacyjny

B. Nagrania mp3: zadanie1 - zadanie2 - zadanie3 - zadanie4

C. Transkrypcja

D. Odpowiedzi

 

8kl2017

A. Arkusz egzaminacyjny

B. Nagrania mp3: zadania

C. Zasady oceniania

 

inne

A. Egzamin gimnazjalny - poziom podstawowy

B. Egzamin gimnazjalny - poziom rozszerzony

C. Egzamin gimnazjalny on-line